แนะนำองค์กร

แนะนำองค์กร


T

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  เป็นบริษัท ในเครือ ทีอีอี กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์  โดยมีบริษัท ทีอีอี อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) จำกัด เป็นบริษัทหลักและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2544 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทีอีอี คือ งานรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า และงานวิศวกรรมระบบ ซึ่งมีผลงานการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จยาวนานมากว่า 21 ปี ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท ทีอีอี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทมากกว่า 10 บริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ เช่นประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ยังได้ขยายประเภทของธุรกิจออกไปอีกหลายประเภท เช่น ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม ธุรกิจให้บริการเช่ายานพาหนะ และธุรกิจบริการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ ธุรกิจด้านออกแบบตกแต่งภายใน ธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ. 2543  และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีอีอีกรุ๊ปแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อขยายฐานการลงทุนของบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ มายังประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน โดยหน้าที่หลักของบริษัทคือการดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาดให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัททีอีอี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และธุรกิจต่างๆ ในอนาคต จากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความได้รับการเชื่อถือ ไว้วางใจ ยึดมั่นสร้างสรรค์งานรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า และงานวิศวกรรมระบบ ที่มีมาตรฐาน และความตรงต่อเวลา  บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างฐานความมั่นคงทางการเงินและพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  (TEI)  มีวัตถุประสงค์ขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งมีบริษัท ในเครือกว่า 20 บริษัท ทั่วโลก ต้องการ “ร่วมทุน” “ซื้อหุ้น” “ควบรวมกิจการ” “ซื้อธุรกิจ” โดยประเภทธุรกิจที่สนใจได้แก่

 • งานการจัดการด้านวิศวกรรม
 • รับเหมาก่อสร้าง
 • รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร (M & E)
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรโครงการ ซื้อที่ดิน เพื่อสร้าง คอนโดฯ โรงงาน
 • ร่วมลงทุน หรือลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ
 • โรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
 • รับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม
 • ลงทุนในรัฐบาล (สัปทาน)
 • ออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การลงทุนตามมาตรการน้ำท่วมของรัฐบาล
 • หรือ อื่นๆ

สถาบันการเงิน ซึ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคาร โอซีบีซี และ เงินทุนจาก บริษัทฯหลัก (TEE) ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และสถาบันการเงินในประเทศไทย

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเอเชีย
 • ธนาคารโอซีบีซี

----------------------------------------------------------------------------------
บริษัท ในเครือ ที่อยู่ในประเทศไทย

 • บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

ประกอบธุรกิจ ลงทุน ซื้อกิจการ ร่วมทุน

 • บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประกอบธุรกิจ บริหารอาคารชุด และ สถานที่ต่างๆ

 • บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

 • บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชั่น

ประกอบธุรกิจ รับเหมาติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม ไร้สาย

 • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบ ธุรกิจ บริหารจัดการน้ำเสีย