ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่างบริษัทในเครือ TEE เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้


ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

 

ปริญญาตรี

     
ประสบการณ์   ด้านการบริหารบุคคลอาคารชุด
     
ความสามารถ   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
     
อื่นๆ   สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้
     

ธุรการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

 

ปวช.เป็นต้นไป

     
ประสบการณ์   ด้านธุระการ
     
ความสามารถ   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
     
อื่นๆ   สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้