กรรมการบริหาร

Mr. Bertie Cheng Shao Shiong
นายเชง เชา ชิออง

Mr. Bertie Cheng Shao Shiong
นายเชง เชา ชิออง

 


นายเชง เชา ชิออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารอิสระ ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2544 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 2548  ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทและตำแหน่งประธานกรรมบริหารในวันที่ 1 กันยายน 2549 อีกทั้งเป็นกรรมการของบริษัท ชีวาทัย จำกัด ในประเทศไทยอีกด้วย

นายเชง เชา ชิออง ได้ปลดเกษียณตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของ POSBank ในเดือนกรกฎาคม 2540  อีกทั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั้งบริษัทจดทะเบียน และไม่จดทะเบียน  ปัจจุปันนายเชง เชา ชิออง เป็นประธานบริษัท TeleChoice International และเป็นผู้อำนวยการของบริษัท CFM Holdings ,บริษัท Singapore Petroleum , บริษัท Thomson Medical Centre ตำแหน่งอื่นๆ รวมถึงการเป็นคณะกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจของมูลนิธิ Home Nursing เป็นคณะกรรมการของ NTUC Childcare Co-operative  อีกทั้งเป็นประธานของ Medifund Committee ใน

นายเชง เชา ชิออง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศสิงคโปร์ และได้รับรางวัล The Public Administration Medal (เหรียญเงิน) ในปี 2527 และ The Public Service Medal ในปี 2544

 

Mr. Phua Chian Kin
นายพัว เชียน คิน

Mr. Phua Chian Kin
นายพัว เชียน คิน

 


คุณพัว เชียน คิน จบการศึกษาระดับอนุปริญญาในปี  2522  สาขาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยสิงคโปร์โปลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์

คุณพัว เชียน คิน มีประสบการณ์การทำงาน ด้านวิศวกรรมระบบ มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มทำงานครั้งแรกที่บริษัท Danish multi-nation LK-NES (S.E.A)ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ต่อมาในปี2536 คุณพัว เชียน คิน ได้ร่วมงานกับบริษัท Trans Equatorial Enterprises  (S.E.A) ในตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยรับผิดชอบดูแลในการลงทุนซื้อกิจการต่างๆ   มาบริหารจัดการใหม่

และตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน คุณพัว เชียน คิน มีตำแหน่ง เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท TEE International จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการ,  การตัดสินใจ ลงทุนในกิจการด้านต่างๆ , รวมถึงการบริหารงานของบริษัทต่างๆใน เครือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน  คุณพัว  เชียน  คิน ยังดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ทีอีอี กรุ๊ป ทั้งหมด

 

Mr. Boon Choon Kiat , CFA , CPA  
นายบุญ ชุน เกียรติ

Mr. Boon Choon Kiat , CFA , CPA  
นายบุญ ชุน เกียรติ

 


คุณบุญ ชุน เกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2541 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัย นันยาง เทคโนโลจิคอล ประเทศสิงคโปร์

ในปี  2547  คุณบุญ ชุน เกียรติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบบัญชี  (CPA) จากสถาบัน  ICPAS  และในปีเดียวกันก็ได้รับ ประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน จากสถาบัน Chartered Financial Analyst  Institute.

คุณบุญ ชุน เกียรติ  เริ่มทำงานครั้งแรกในปี 2541 ที่บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ท จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการส่งออก ดูแลรับผิดชอบ งานด้านการส่งออกทั้งหมดของบริษัท

ปี  2543  ได้ทำงานที่บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนภูมิภาค และกรรมการบริษัท ต่อมาปี 2547 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการส่วนภูมิภาค ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ  และ การพัฒนาธุรกิจ ให้กับบริษัทต่างๆ ในเครือทีอีอี กรุ๊ป ทั้งในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน