บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 และเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ทีอีอี กรุ๊ป แห่งที่สอง ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อขยายฐานการลงทุนของบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ มายังประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน โดยหน้าที่หลักของบริษัทคือการดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาดให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัททีอีอี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และธุรกิจต่างๆ ในอนาคต จากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความได้รับการเชื่อถือ ไว้วางใจ ยึดมั่น สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่ง งานรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า และงานวิศวกรรมระบบ ที่มีมาตรฐาน และความตรงต่อเวลา บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างฐานความมั่นคงทางการเงินและพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในด้านต่างๆ  เช่น

  • รับออกแบบ และ ตกแต่งภายในอาคาร , สำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม
  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-In
  • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกให้กับประเทศสิงคโปร์
  • รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย , อาคารสำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม

 

  • บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด