ผลงานปัจจุบัน:งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการ ชีวาทัยรามคำแหง

โครงการ ชีวาทัยรามคำแหง


ชื่อโครงการ :Chewathai Ramkhumheng

รูปแบบโครงการ :คอนโดมิเนียม

มูลค่าโครงการ :1,027,000,000.00 บาท

โครงการเริ่มต้น :สิงหาคม 2554

โครงการแล้วเสร็จ :พฤษภาคม 2556

ชื้อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ชีวาทัย จำกัด

สถานทีตั้ง :ประเทศไทย

 

 

โครงการเดอะสุรวงค์

โครงการเดอะสุรวงค์


ชื่อโครงการ :The surawong by Chewathai Hup Soon

รูปแบบโครงการ :คอนโดมิเนียม

มูลค่าโครงการ :330,000,000.00 บาท

โครงการเริ่มต้น :มีนาคม 2552

โครงการแล้วเสร็จ :มีนาคม 2553

ชื้อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

สถานทีตั้ง :ประเทศไทย

 

 

โครงการชีวาทัยราชปรารภ

โครงการชีวาทัยราชปรารภ


ชื่อโครงการ :Chewathai Ratchaprarop

รูปแบบโครงการ :คอนโดมิเนียม

มูลค่าโครงการ :1,200,000,000,00 บาท

โครงการเริ่มต้น :กุมภาพันธ์ 2552

โครงการแล้วเสร็จ :กุมภาพันธ์ 2554

ชื้อเจ้าของสถานที่ :บริษัทชีวาทัยจำกัด

สถานทีตั้ง :ประเทศไทย