ผลงานปัจจุบัน:งานบริหารสินทรัพย์อาคาร และ โครงการพักอาศัย

โครงการ เดอะสุรวงค์

โครงการ เดอะสุรวงค์


รายละเอียด ขอบเขตงาน :บริหารโครงการเดอะสุรวงศ์ คอนโดมิเนียม

เริ่มต้นสัญญา :ปี 2553

สิ้นสุดสัญญา :ปี 2556

สถานะคู่สัญญา :ผู้บริหารโครงการ

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

สถานทีตั้ง่ :ประเทศไทย

 

 

โครงการราชปรารภ

โครงการชีวาทัยราชปรารภ


รายละเอียด ขอบเขตงาน :บริหารโครงการชีวาทัย ราชปรารภ คอนโดมิเนียม

เริ่มต้นสัญญา :ปี 2554

สิ้นสุดสัญญา :ปี 2557

สถานะคู่สัญญา :ผู้บริหารโครงการ

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ชีวาทัย จำกัด

สถานทีตั้ง่ :ประเทศไทย

 

 

โครงการชีวามทัยรามคำแหง

โครงการชีวาทัยรามคำแหง


รายละเอียด ขอบเขตงาน :บริหารโครงการชีวาทัย รามคำแหง คอนโดมิเนียม

เริ่มต้นสัญญา :ปี 2554

สิ้นสุดสัญญา :ปี 2557

สถานะคู่สัญญา :ผู้บริหารโครงการ

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ชีวาทัย จำกัด

สถานทีตั้ง่ :ประเทศไทย

 

 

โครงการบ้านวารีภิรมณ์

โครงการบ้านวารีภิรมณ์ บ้านพักสวัสดิการ


รายละเอียด ขอบเขตงาน :บริหารโครงการและชุมชน

เริ่มต้นสัญญา :สิงหาคม 2550

สิ้นสุดสัญญา :กรกฎาคม 2553

สถานะคู่สัญญา :ผู้บริหารโครงการ

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

สถานทีตั้ง่ :ประเทศไทย

 

 

โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ปรับปรุงและบริหารโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 4 ส่วนที่ 1

เริ่มต้นสัญญา :ปี 2545

สิ้นสุดสัญญา :ปี 2556

สถานะคู่สัญญา :ผู้บริหารโครงการ

ชื่อเจ้าของสถานที่ :การเคหะแห่งชาติ

สถานทีตั้ง่ :ประเทศไทย