ผลงานปัจจุบัน:งานก่อสร้าง และ งานติดตั้งระบบอาคาร

ผลงานในประเทศไทย และ ต่างประเทศ


โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย 5 ชั้น


รายละเอียด ขอบเขตงาน :โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย 5 ชั้น พร้อใปรับปรุงลานจอดรถ และ สระว่ายน้ำ บนถนน Rambai

มูลค่าโครงการ :4,280,300 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :12 ธันวาคม 2550

สิ้นสุดสัญญา :11 ธันวาคม 2553

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท ทีอีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


ออกแบบ , ติดตั้ง , ทดสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ณ สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ออกแบบ , ติดตั้ง , ทดสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ณ สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์

มูลค่าโครงการ :4,833,300เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :15 กุมภาพันธ์ 2551

สิ้นสุดสัญญา :14 สิงหาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Marina Bay Sands

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


ปรับปรุงอาคาร Heng Mui Keng Terrace


รายละเอียด ขอบเขตงาน :แก้ไขและปรับปรุงอาคาร Heng Mui Keng Terrace มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์

มูลค่าโครงการ :10,319,716 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :5 กุมภาพันธ์ 2552

สิ้นสุดสัญญา :20 กรกฎาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์ (NUS)

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 

ผลงานในไทย


ก่อสร้างบ้านพักอาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 100 หลัง โครงการ Wai Ki Ki Shore สุวรรณภูมิ


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ก่อสร้างบ้านพักอาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 38 หลัง โครงการ Wai Ki Ki Shore สุวรรณภูมิ

มูลค่าโครงการ :166,823,635.00 บาท

เริ่มต้นสัญญา :21 กรกฎาคม 2550

สิ้นสุดสัญญา :20 กุมภาพันธ์ 2553

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สถานทีตั้ง :ประเทศไทย

 

 


โครงการ Sindora - Fitting


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมเฟอร์นิเจอร์ โครงการ Sindora - Fitting

มูลค่าโครงการ :15,849,300 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :2 มีนาคม 2552

สิ้นสุดสัญญา :1 พฤษภาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Citibank

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์