ผลงานปัจจุบัน:งานระบบ M&E


งานระบบ M&E บริเวณถังบ่อบัด ของอาคาร Nee Soon Central


รายละเอียด ขอบเขตงาน :งานระบบ M&E บริเวณถังบ่อบัด ของอาคาร Nee Soon Central

มูลค่าโครงการ :377,700 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :1 กันยายน 2550

สิ้นสุดสัญญา :30 เมษายน 2551

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Sembawang Town Councill

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


ออกแบบ,จัดหา,ติดตั้ง , ทดสอบเปอร์เซนต์ของปริมาณตัวแปรอากาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ออกแบบ,จัดหา,ติดตั้ง , ทดสอบเปอร์เซนต์ของปริมาณตัวแปรอากาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ณ สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์

มูลค่าโครงการ :4,833,300เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :15 กุมภาพันธ์ 2551

สิ้นสุดสัญญา :14 สิงหาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Civil Aviation Authority of Singapore

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากบริเวณ podium ฝั่งเหนือ จนถึง podium ฝั่งใต้ภายใน Marina Bay Sands


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากบริเวณ podium ฝั่งเหนือ จนถึง podium ฝั่งใต้ภายใน Marina Bay Sands

มูลค่าโครงการ :109,014,682 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :25 มีนาคม 2551

สิ้นสุดสัญญา :24 ตุลาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Marina Bay Sands

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


ติดตั้งระบบ MEPE ของอาคารสำนักงาน 43 ชั้น URA Land


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ติดตั้งระบบ MEPE ของอาคารสำนักงาน 43 ชั้น และร้านอาหาร ชั้น 1,2 ของ URA Land

มูลค่าโครงการ :120,582,397 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :1 มกราคม 2552

สิ้นสุดสัญญา :30 มิถุนายน 2554

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาช่วง

ชื่อเจ้าของสถานที่ :Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์

 

 


งานระบบ M&E อาคาร Heng Mui Keng Terrace


รายละเอียด ขอบเขตงาน :งานระบบ M&E อาคาร Heng Mui Keng Terrace ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์

มูลค่าโครงการ :4,154,000 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :5 กุมภาพันธ์ 2552

สิ้นสุดสัญญา :20 กรกฎาคม 2552

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาช่วง

ชื่อบริษัทหลัก :บริษัท พีบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อเจ้าของสถานที่ :หมาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์