ข้อมูลบริษัทในเครือ ทีอีอี กรุ๊ป

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของ ทีอีอี กรุ๊ป จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2523 โดย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัทฯ กลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าและงานระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั้งใน ภาครัฐ  และภาคเอกชนของประเทศสิงคโปร์

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐ และภาค เอกชนของประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการวางระบบให้กับ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล  เช่น

 • โรงพยาบาล
 • มหาวิทยาลัย
 • สนามบิน

 

บริษัท พีบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พีบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

บริษัท  พีบีที  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของ ทีอีอี กรุ๊ป จัดตั้งขึ้นในปี 2539  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมา ก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างและการต่อเติมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล  เช่น

 • โรงพยาบาล
 • มหาวิทยาลัย
 • สนามบิน
 • คอนโดมิเนียมของการเคหะแห่งชาติประเทศสิงคโปร์

 

โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีคุณวุฒิ ด้วยประสบการณ์ของ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงอาคารและ สถานที่สำคัญต่างๆ ที่ ได้รับการยอมรับทั้งในภาครัฐ  และเอกชนของประเทศสิงคโปร์

 

บริษัทซีเคียวริตี้ โพร-เทลโค จำกัด

บริษัทซีเคียวริตี้ โพร-เทลโค จำกัด

 

บริษัทซีเคียวริตี้ โพร-เทลโค จำกัด ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษา ความปลอดภัยและเพื่อรองรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและRe-Building ต่างๆ   ในเครือของทีอีอี กรุ๊ป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่บริษัทได้มีโอกาสติดตั้งระบบรักษาความ ปลอดภัย ให้หน่วยงานราชการหลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ และ ผลงานในหน่วยงานเอกชนอื่นๆอีกหลายแห่งทำให้ปัจจุบัน ชื่อเสียง ของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศใกล้เคียง   และด้วยศักยภาพของบริษัทและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าได้ อย่างรวดเร็ว

 

เน็คฟรอนเทียร์ โซลูชั่น จำกัด     

เน็คฟรอนเทียร์ โซลูชั่น จำกัด

 

บริษัทเป็นบริษัทในเครือของ ทีอีอี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ประเภทต่างๆ เช่น

 • พัฒนาและออกแบบชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 • พัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์

 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมงานที่คอยให้บริการทั้งก่อนการขาย และหลัง การขาย  จนบัดนี้บริษัทได้เป็นที่รู้จักของกลุ่มธุรกิจด้าน อิเลคทรอนิคส์ และ ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

 

 

บริษัท มัลติ แอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท มัลติ แอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

ริษัท มัลติ แอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ทีอีอี กรุ๊ป แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2541 เพื่อขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย  ฯลฯ
 • ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เช่น การร่วมทุน  การควบรวมกิจการ  ฯลฯ
 • ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง  , การออกแบบอาคาร-อาคารสำนักงาน-ที่พักอาศัย  , การปรับปรุงและต่อเติมอาคารสูง

 

ซึ่งปัจจุบันผลงานของบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับจาก นักธุรกิจ ในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก  ภายหลังจากที่บริษัท สามารถประมูลงาน จากรัฐบาลของมาเลเซียได้ในหลายๆ โครงการ