ข้อมูลบริษัทภายในประเทศ

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  เป็นบริษัท ในเครือทีอีอีกรุ๊ปแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2543 เพื่อขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน  และดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้


 
 • ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เช่น การร่วมทุน  การควบรวมกิจการ  ฯลฯ
 • ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง  , การออกแบบอาคาร-อาคารสำนักงาน-ที่พักอาศัย
 • ด้านการบริหารทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น  นิติบุคคลอาคารชุด , นิติบุคคลอาคารสำนักงาน , โรงแรม , หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
 • ด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย  ฯลฯ

 

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

 

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544  เป็นบริษัทฯในเครือทีอีกรุ๊ปแห่งที่สองที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อมีดำเนินธุรกิจด้านบริหารทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัทได้รับสัมปทานจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการ บริหารงานโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 4 ส่วนที่ 1 เป็นระยะ เวลา 9 ปี โดยได้นำหลักการบริหารอาคารชุด ของประเทศสิงคโปร์ มาใช้กับการบริหาร โครงการ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเนื้อที่โครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ  40 ไร่ มีอาคารทั้งหมด  11 อาคาร  ห้องพักอาศัย จำนวน  2,431ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการประมาณ 6,500คนโดยบริษัทได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้กับผู้อยู่อาศัยเช่น

 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโครงการ
 • เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค  และมีช่างซ่อมบำรุงคอยดูแลทุกวัน
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสวนสาธารณะประจำภายในโครงการ

 

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับเยาวชนและครอบครัว โดยจะ มีการจัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ผู้พักอาศัย ภายในโครงการในเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ  , วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น

 

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

 

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในด้านต่างๆ  เช่น

 • รับออกแบบ และ ตกแต่งภายในอาคาร , สำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม
 • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-In
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกให้กับประเทศสิงคโปร์
 • รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย , อาคารสำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม

 

 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด

บริษัท ชีวาทัย จำกัด

 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัทชาติชีวะ จำกัด  ประเทศไทย

โดยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเพื่อพัฒนา    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการแรก คือ คอนโดมิเนียม CHEWATHAI @ RATCHAPRALOP มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจทั้งในทางตรง เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

 

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

 

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ชีวาทัย จำกัด   ประเทศไทย กับ บริษัทในเครือของ ฮัพ ซูน โกลบอล  

เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์   โดยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการแรก คือ คอนโดมิเนียม THE SURAWONG BY CHEWATHAI HUP SOON มูลค่าโครงการ 330 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจทั้งในทางตรง เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

 

GETCO เดิมชื่อ บริษัท เคมีทรีดท์ บีพี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542 โดยเข้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปู

มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 160.0 ล้านบาท โดยดำเนินการให้บริการควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

ซึ่ง GETCO ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ทดแทนระบบเดิม มูลค่าการลงทุนกว่า 250 ล้านบาท

ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ด้านงานท่อและระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อทำให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการและให้ตำปรึกษาด้านวิศวะกรรมด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร

ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 15.0 ล้านบาท

สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักบรรษัทบาล