โครงสร้างบริษัทในเครือ ทีอีอี กรุ๊ป

โครงสร้างบริษัทในเครือ ทีอีอี กรุ๊ปติดต่อ


บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  1168/80  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี  
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120

     
โทรศัพท์   (02) 6798870-4
     
โทรสาร   (02) 6798875
     
เว็บไซท์    
     
ทะเบียนบริษัท  

0105543052021 ( เดิมเลขที่ (2) 762/2543 )

     
ทุนจดทะเบียน   60,000,000.00 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง 

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  121 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร

     
โทรศัพท์   (02) 5430844-5
     
โทรสาร   (02) 5430846
     
เว็บไซท์    
     
ทะเบียนบริษัท  

0105544035716  ( เดิมเลขที่ (2) 530/2544 )

     
ทุนจดทะเบียน   10,000,000.00 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

บริหารทรัพย์สิน

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  1168/80  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี  
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120

     
โทรศัพท์   (02) 6798870-4
     
โทรสาร   (02) 6798875
     
เว็บไซท์    
     
ทะเบียนบริษัท  

0105545113311 ( เดิมเลขที่ 10454501957 )

     
ทุนจดทะเบียน   5,000,000.00 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 
ตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  1168/80  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี  
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120

     
โทรศัพท์   (02) 6798870-4
     
โทรสาร   (02) 6798875
     
เว็บไซท์    
     
ทะเบียนบริษัท  

0105546054777 ( เดิมเลขที่ 1055460097 )

     
ทุนจดทะเบียน   10,000,000.00 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

ออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาก่อสร้าง 

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท ชีวาทัย จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  1168/80  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี  
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120

     
โทรศัพท์   (02) 6798870-4
     
โทรสาร   (02) 6798875
     
เว็บไซท์   http://www.chewathai.com
     
ทะเบียนบริษัท  

0105551030422

     
ทุนจดทะเบียน   200,000,000 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่  1168/80  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี  
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120

     
โทรศัพท์   (02) 6798870-4
     
โทรสาร   (02) 6798875
     
เว็บไซท์   http://www.chewathai.com/surawong
     
ทะเบียนบริษัท  

0105551125971

     
ทุนจดทะเบียน   168,000,000 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่

 

649/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัด สมุทรปราการ 10280

     
โทรศัพท์   (02)709-2950-3
     
โทรสาร   (02) 709-2955
     
เว็บไซท์   www.getco.co.th
     
ทะเบียนบริษัท  

 

     
ทุนจดทะเบียน   160,000,000.00 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

บริการควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

 

เลขที่ 240/61,240/63 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 25
ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร

     
โทรศัพท์   (02) 6927600
     
โทรสาร   (02) 6925055
     
เว็บไซท์   -
     
ทะเบียนบริษัท  

0105544119511

     
ทุนจดทะเบียน   15,000,000 บาท
     
ประเภทธุรกิจ  

ให้บริการและให้ตำปรึกษาด้านวิศวะกรรมด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร

     
นโยบายบริษัท   สร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทบาล