บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ชีวาทัย จำกัด

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด


T

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีอีอีกรุ๊ปแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อขยายฐานการลงทุนของบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ มายังประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน โดยหน้าที่หลักของบริษัทคือการดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาดให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัททีอีอี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และธุรกิจต่างๆ ในอนาคต จากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความได้รับการเชื่อถือ ไว้วางใจ ยึดมั่นสร้างสรรค์งานรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า และงานวิศวกรรมระบบ ที่มีมาตรฐาน และความตรงต่อเวลา บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างฐานความมั่นคงทางการเงินและพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ข่าวสาร

16 MAY

บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  (TEI)  มีวัตถุประสงค์ขยายฐานการลงทุนในธุรกิจต่างๆดั่งนี้

"บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด (TEI) มีวัตถุประสงค์ขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยต้องการ “ร่วมทุน” “ซื้อหุ้น” “ควบรวมกิจการ” “ซื้อธุรกิจ” โดยประเภทธุรกิจที่สนใจได้แก่..

25 NOV

บริษัท ชีวาทัย จำกัด ประกาศซื้อกิจการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท จากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท ชีวาทัย จำกัด ประกาศซื้อกิจการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท จากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งในการตกลงซื้อกิจการครั้งนี้ ส่งผลให้ชีวาทัยได้เข้ามาพัฒนาโครงการครอส พอยท์ คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจากโรจน์ธัชในทันที และประกาศเปลี่ยนชื่อ เป็นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  เป็นบริษัท ในเครือทีอีอีกรุ๊ปแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2543 เพื่อขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน  และดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้
  • ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เช่น การร่วมทุน  การควบรวมกิจการ  ฯลฯ
  • ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง  , การออกแบบอาคาร-อาคารสำนักงาน-ที่พักอาศัย
  • ด้านการบริหารทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น  นิติบุคคลอาคารชุด , นิติบุคคลอาคารสำนักงาน , โรงแรม , หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
  • ด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย  ฯลฯ
  TEE บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
 • บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544  เป็นบริษัทฯในเครือทีอีกรุ๊ปแห่งที่สองที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อมีดำเนินธุรกิจด้านบริหารทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆ

  ปัจจุบัน บริษัทได้รับสัมปทานจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการ บริหารงานโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 4 ส่วนที่ 1 เป็นระยะ เวลา 9 ปี โดยได้นำหลักการบริหารอาคารชุด ของประเทศสิงคโปร์ มาใช้กับการบริหารโครงการ 

  OSCAR บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในด้านต่างๆ  เช่น

  • รับออกแบบ และ ตกแต่งภายในอาคาร , สำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม
  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-In
  • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกให้กับประเทศสิงคโปร์
  • รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย , อาคารสำนักงาน , บ้านพักอาศัย , โรงแรม
  ODDบริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ชีวาทัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัทชาติชีวะ จำกัด  ประเทศไทย

  โดยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเพื่อพัฒนา    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจทั้งในทางตรง เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

  CWTบริษัท ชีวาทัย จำกัด
 • บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ชีวาทัย จำกัด   ประเทศไทย กับ บริษัทในเครือของ ฮัพ ซูน โกลบอล  

  เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์   โดยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  โครงการแรก คือ คอนโดมิเนียม THE SURAWONG BY CHEWATHAI HUP SOON มูลค่าโครงการ 330 ล้านบาท

  CWT HUBSOONบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
 • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด GETCO โดยเข้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  โดยดำเนินการให้บริการควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่ง GETCO ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ทดแทนระบบเดิม มูลค่าการลงทุนกว่า 250 ล้าน

  ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ด้านงานท่อและระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อทำให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  GETCOบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, Top 50 รางวัลองค์กรและพันธมิตรของซิสโก้ได้รับการรับรองพรีเมียร์ เราเป็น EPC (Engineering Procurement Construction) ของการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นในการออกแบบทางวิศวกรรมการจัดการโครงการ การจัดหาติดตั้งทดสอบ และการบำรุงรักษาในระบบโทรคมนาคม
  CMCCบริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทีอีอี กรุ๊ป