Sport Day and WingWOW Party Chewathai,TEI,Getco

By TEE GROUP

กิจกรรมสันทนาการระหว่างบริษัทชีวาทัยและบริษัทในเครื่อ TEI,GETCO ร่วมสร้างสามัคคี ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬา กระกระะชับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องในในเครื่อบริษัทงาน Wing WOW Party ร่วมกันรับประทานอาหารและการจับสลากของรางวัลให้แก่พนักงาน.