โครงการปันน้ำใจบ้านพักคนชราบางเขน

By TEE GROUP

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจบ้านพักคนชราบางเขน บริษัทในเครือทีอีอี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทำทีมพนักงานในเครือบริษัท ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชราบางเขน มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และมอบเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่บ้านพักคนชราบางเขน.