โครงการปันน้ำใจบ้านเด็กราชาวดี

By TEE GROUP

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจบ้านเด็กราชาวดี บริษัทในเครือทีอีอี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทำทีมพนักงานในเครือบริษัท ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านเด็กราชาวดี มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และนำความบันเทิงร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆบ้านราชาวดี