บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  (TEI)  มีวัตถุประสงค์ขยายฐานการลงทุนในธุรกิจต่างๆดั่งนี้

By TEE GROUP

" บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด  (TEI)  มีวัตถุประสงค์ขยายฐานการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งมีบริษัท ในเครือกว่า 20 บริษัท ทั่วโลก ต้องการ “ร่วมทุน” “ซื้อหุ้น” “ควบรวมกิจการ” “ซื้อธุรกิจ” โดยประเภทธุรกิจที่สนใจได้แก่

 • งานการจัดการด้านวิศวกรรม
 • รับเหมาก่อสร้าง
 • รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร (M & E)
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรโครงการ ซื้อที่ดิน เพื่อสร้าง คอนโดฯ โรงงาน
 • ร่วมลงทุน หรือลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ
 • โรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
 • รับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม
 • ลงทุนในรัฐบาล (สัปทาน)
 • ออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การลงทุนตามมาตรการน้ำท่วมของรัฐบาล
 • หรือ อื่นๆ

 

สถาบันการเงิน ซึ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคาร โอซีบีซี และ เงินทุนจาก บริษัทฯหลัก (TEE) ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และสถาบันการเงินในประเทศไทย

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเอเชีย
 • ธนาคารโอซีบีซี

----------------------------------------------------------------------------------
บริษัท ในเครือ ที่อยู่ในประเทศไทย

 • บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด

ประกอบธุรกิจ ลงทุน ซื้อกิจการ ร่วมทุน

 • บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประกอบธุรกิจ บริหารอาคารชุด และ สถานที่ต่างๆ

 • บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

 • บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชั่น

ประกอบธุรกิจ รับเหมาติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม ไร้สาย

 • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบ ธุรกิจ บริหารจัดการน้ำเสีย

สนใจ กรุณาติดต่อ คุณ วนิดา 086-066-0007 หรือ 02-679-8870-4